אבטחת מידע ופרטיות:
מסירת פרטים האישיים נעשית על פי רצונו של הלקוח ובהסכמתו.
החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו ו/או שימסרו על ידי הלקוח לצורך מעקב פנימי ותקשורת עימו, וכן לשם פנייה עתידית אליו במסגרת דיוור ישיר ו/או אחר, ובכלל זה משלוח מסרים שיווקיים, וזאת באמצעות שימוש באמצעי תקשורת שונים הלקוח רשאי לבקש מהחברה להסירו מרשימת הדיוור בכל עת.
החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.
עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם המידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש שיורשה, למעט נזק ישיר אם נזק כאמור נגרם ברשלנותה של החברה. 

רהיטי שוקי אונליין מתחייבים לא להעביר פרטי כרטיס אשראי לצד ג'